ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε σχέση με δημοσιεύματα για περιστατικό που συνέβη την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η επίσκεψη σχολείων στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο Ι. Φωκιανός», πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης της διοίκησης, αφού έχει προηγηθεί επίσημη αλληλογραφία και έχει υποβληθεί ενυπόγραφη κατάσταση συμμετοχής των μαθητών/τριών του σχολείου.
2. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής είναι απαραίτητη, πρωτίστως για λόγους ασφάλειας, αφού ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριων που μπορεί να φιλοξενήσει η εγκατάσταση είναι 100.
3. Την Παρασκευή 30/9, αιφνιδιαστικά, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη αλληλογραφία και χωρίς να έχει δοθεί έγκριση, εμφανίστηκε σχολείο με 200 μαθητές. Η μοναδική (!) συνοδός- εκπαιδευτικός δεν προσκόμισε κάποιο αποδεικτικό έγγραφο επικοινωνίας και ανάφερε απλώς ότι είχε μιλήσει με κάποια «Άννα», πρόσωπο που δεν υφίσταται στο «Ε.Γ.Α. ο Ι. Φωκιανός».
4. Την ώρα της αιφνιδιαστικής άφιξης του Σχολείου, στο Γυμναστήριο υπήρχαν 50 μαθητές και μαθήτριες από ολόκληρη την Ελλάδα που διακρίθηκαν στα παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματα του 2022, μαζί με συνοδούς και γονείς, για να πάρουν μέρος σε προγραμματισμένη εκδήλωση βράβευσής τους. Και μόνο εκ του γεγονότος αυτού, ακόμα και αν είχε ζητηθεί, δεν θα είχε δοθεί έγκριση για επίσκεψη σχολείου την ίδια ημέρα.
5.Ο Διευθυντής του Γυμναστηρίου πρότεινε στη συνοδό εκπαιδευτικό τη λύση της αποχώρησης και επιστροφής σε 2 ώρες μετά το πέρας της προκαθορισμένης εκδήλωσης, προσκομίζοντας την κατάσταση συμμετοχής όλων των μαθητών/τριων εγκεκριμένη από το σχολείο (κατάσταση την οποία δεν είχαν ) και υποχρεωτικά  έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
6.Είναι πασιφανές κατ’ αρχάς για λόγους ασφαλείας (το γυμναστήριο έχει όργανα γυμναστικής, δίχτυα περιμετρικά, εμπόδια, κλειστή αίθουσα με καθρέπτες και όργανα με βάρη κ.α.) των μαθητών/τριών ότι η αθλητική εγκατάσταση δεν μπορεί να φιλοξενήσει τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών/τριών.
 
 
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Εθνικού Γυμναστηρίου Αθηνών «Ο Ι. Φωκιανός», τηρούν με συνέπεια τις διαδικασίες για την επίσκεψη σχολείων, όπως και τους κανόνες ασφαλείας.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 ΑΔΑ 6Η3Ρ46ΨΖ28-1ΟΩ ΣΟΧ1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝ. ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ ΕΓΑ Ο Ι ΦΩΚΙΑΝΟΣDownload

 25-1-2018-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ν 4506 2017Download