Πρόεδρος

Ντάφλος Γεώργιος

 

Αναπληρωματικός Πρόεδρος

Γάσιας Γεώργιος

 

Γραμματέας και Διευθυντής του Γυμναστηρίου

Μελέτιος Περσίας

 

Αναπληρωματικός Γραμματέας

Κερερές Δημήτριος

 

Ταμίας

Πούντζας Παναγιώτης

 

Αναπληρωματικός Ταμίας

Λαγγούση Μαρία